Medisinsk Mållag er eit yrkesmållag under Noregs Mållag
Formål: Fagleg arbeid og kameratsleg samvær 

Kontakt oss

Leiar
Øygunn L. Kallevik
oygunnk@gmail.com
+47 99398794


Nestleiar
Arne E. Nakling
anakling@online.no
+47 45 66 44 42

Styremedlem
Turid J. Thune
turid.thune@gmail.com
+47 97 52 58 63

Styremedlem
Terje Kjell Brune
terje.brune@gmail.com
+47 91575815 


Styremedlem
Nils E. Widnes
nils.eivind.johansen.widnes@helse-bergen.no
+47 94436597

Styremedlem i permisjon: Marit M. Grimsrud

Medisinsk Mållag i 2007
For 17 år hadde Paraplyen (medlemstidsskrift for Hordaland og Sogn og Fjordane legeforening) eit oppslag om Medisinsk Mållag. Dåverande styreleiar Turid Thune skreiv i 2007:

Tre av medlemmene av styret i 2007 held framleis stand, så målet er framleis mogeleg å nå i vår regjeringstid. Arbeidet med innhaldet i Medisinsk journalskriving er intensivert, og det er søkt om midlar om å få dette på plass. Eit lag i vekst kan vi seie at vi er.

Styremøte juni 2023

Terje Brune og Arne Nakling

Årsmøte mars 2019

Turid Thune, Terje Brune og Arne Nakling

Tilstelning på Litteraturhuset i Bergen i 2017 med Linda Eide.

Arne Nakling   Linda Eide

 Turid Thune